Aktivity

O škole » Aktivity

Děti pravidelně navštěvují divadelní představení, účastní se výletů do okolí Berouna, mají možnost navštívit historická nebo jinak zajímavá místa v našem okolí. V letních měsících vyjíždíme do školy v přírodě.

S dětmi se aktivně účastníme tradičních oslav, které pořádá město Beroun. Ať už je to vlastní vystoupení dětí s kulturním programem nebo účast na výstavách pořádaných k těmto příležitostem např. velikonoční vystoupení pěveckého kroužku na berounském náměstí, vítání občánků na Městském úřadě v Berouně.

 

Našim dětem nabízíme mnoho nadstandardních aktivit

(přihlášky do kroužků probíhají vždy na začátku školního roku a kroužky začínají v měsíci říjnu)

  • Hudebně pohybový kroužek - vedou paní učitelky: Jitka ,Vlaďka
  • Hra na flétnu - vede paní učitelka: Květa 
  • Seznamování s anglickým jazykem - vedou paní učitelka: Ivana a pan učitel: Michal
  • Výtvarný kroužek s keramikou - vedou paní učitelky: Šárka, Marie
  • Pohybový kroužek - vedou paní učitelky: Michaela , Kristýna , Martina