Novinky


 Vážení rodiče, blíží se začátek školního roku 2018/2019 a my jsme rádi, že Vám můžeme oznámit radostnou zprávu, že Vaše děti 

( již docházející do MŠ) nebudou muset navštěvovat jinou základní ani mateřskou školu tedy:


3.9. 2018 nastupují do MŠ Pod Homolkou všechny děti, které byly přihlášeny k docházce ve školním roce 2017/2018 ( stávající děti).

O zařazení dětí do tříd budou rodiče informováni při příchodu do MŠ, dne 3.9. 2018.

Změna umístění se týká pouze dětí z Motýlkové, Beruškové a Zvonečkové třídy. Toto opatření je dočasné, do doby ukončení rekonstrukce v posledním pavilónu MŠ.

Nové děti budou přijímány od 1.10. 2018 tak, jak byli informováni zákonní zástupci při zápise.