O škole

 

_______________________________________________________________

 

Naše škola stojí na sídlišti v nové zástavbě města Berouna. Školní zahrada je rozsáhlý pozemek s bohatou zelení, dobře vybaven dřevěnými sestavami pro hry dětí. Mateřská škola má 7 tříd. Kapacita mateřské školy je 165 dětí, součástí školy je jídelna a prádelna.

 

Charakteristika ŠVP:

Naše koncepce je založena na pojetí výchovy, která vychází z chápání dítěte jako subjektu vlastního utváření, respektive dosažení tohoto stavu v důsledku interakce pedagoga a dítěte.

 

Název ŠVP:

Já, ty a my všichni tady na Zemi.

 

Motto:

Učitel nedává ani tak ze své moudrosti, jako spíše ze své víry a láskyplnosti

Chalíl Džibran

 

Hlavní cíl ŠVP:

1) Výchova vstřícného, komunikativního a sebevědomého dítěte, schopného přizpůsobit se pravidlům a životu v sociální skupině.

2) Výchova ke zdravém životnímu stylu, spolupráce s rodinou a hledání možností žít v souladu s přírodou.

 

To vše v rámci kulturních tradic a základních lidských a etických hodnot.