Projekty

 Projekt Písničkové třídy: Příběhy zapsané v notách

Období: říjen - prosinec 2018, březen - květen 2019

Cíl: Přiblížit vhodnou formou klasickou hudbu dětem, pokusit se ji poslouchat, vnímat a nechat ji na sebe působit.

Výsledný produkt: Návštěva divadla Minaret v Praze - divadelní představení Rusalka. ( květen 2019)

 Projekt Kvítečkové třídy a Srdíčkové třídy: Studánky víly Rozárky

Období:  4.3. - 28.5. 2019

Cíl: Názornou, hravou formou a pohádkovou formou ukázat, jak je voda důležitá v přírodním koloběhu. Naučit se s vodou šetrně zacházet.

Výsledný produkt: Výlet do Techmámie Plzeň.

 Projekt Zvonečkové třídy: Copatá holka a strakatý pes zažívaj příběhy spolu i bez

Období: duben - červen 2019

Cíl: Přiblížení knihy dětem, rozvíjení dětské potřeby poslouchat pohádky s dobrým koncem. Vzájemný vztah mezi člověkem a zvířetem.

Výsledný produkt: Kniha. Divadelní představení: Káťa a Škubánek.

 Projekt Beruškové třídy a Motýlkové třídy: Moje město, moje zem aneb se lvem v erbu rád tu jsem

Období: říjen - listopad 2018

Cíl: Seznámení s historií našeho státu srozumitelnou formou. Seznámení a poznání státních symbolů. Vést děti k národní hrdosti. Oslavit 100.              výročí vzniku republiky.

Výsledný produkt: Výlet: Muzeum TGM v Lánech. Poznávací pěší výlet po historických místech našeho města. Scrapbook.

 Projekt Sluníčkové třídy:

Období: 

Cíl: 

Výsledný produkt: