Úřední deska

 

 

Naše MŠ je zapojena do projektu ŠABLONY II

Název projektu: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání profesním rozvojem pedagogického sboru.

 


 


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN - MAP BEROUN