Google analytics

ČARODĚJNICKÝ REJ POD HOMOLKOU

V pátek v dopoledních hodinách se u nás ve školce sešly čarodějnice z přilehlého okolí ,aby na svém jarmarku otestovaly zdatnost a důvtip svého dorostu . Po splnění všech zkoušek čekala na všechny odměna v podobě pečení buřtíků. Vše korunoval svit slunce, který celou akci podpořil.

Děkujeme za vybavení dorostu vhodným oblečením a nezbytnými pomůckami. Bez toho by to nebylo ono.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo