Google analytics

Celoškolní projekt - Vrchlického "Masopustní rej"


MASOPUSTNÍ REJ !!

PROJEKT PRO DĔTI Z CELÉ ŠKOLKY!
Únor se pomalu blíží ke konci a my jsme si připravili pro dĕti týden plný Masopustu s veselou muzikou ve všech třídách. Dĕti se dozví, proč se Masopust slaví, zazpíváme si, zahrajeme si veselé hry a v pátek 26.2. chystáme pro dĕti celoškolkový Masopustní rej. Prosíme maminky o spolupráci a vystrojte dĕti na tento den do školky jako ,, maškary", v rámci vašich možností. Dáváme prostor vaší fantazii.!! 🥳🤠🐴😽

Quick.CMS logo Mellody Design - logo