Google analytics

Důležité informace k docházce do MŠ - pracoviště Homolka

Vážení rodiče ,
důrazně Vás žádám o dodržování Vašeho příchodu a předání Vašich dětí včas paní učitelkám na třídy ! V 8,15 hodin se areál MŠ zamyká a poté již nebude umožněn přístup z organizačních důvodů . Děkuji Všem za pochopení a dodržování školního řádu.

 Ředitelství školy

Quick.CMS logo Mellody Design - logo