Google analytics

Informace k provozu pracoviště 2 Vrchlického

Vážení rodiče,

uplynul první velmi náročný ,ale i zkouškový týden. Týden pro děti v novém prostředí školy .Chtěla bych poděkovat za vlídné přijetí zaměstnanců školy. Také musím poděkovat svým zaměstnancům za velmi náročnou práci, co se organizace týče . Vám rodičům za trpělivost , shovívavost a toleranci .

Děkujeme , že odhlašujete děti včas a že dodržujete čas příchodu do MŠ . Denní režim jsme museli přizpůsobit potřebám školy .V ranních hodinách je práce správních zaměstnanců nejnáročnější . Chceme upřesnit jen některé informace , které jste dostali před vánočními prázdninami . Z praxe jsme usoudili , že batohy budeme dětem dávat domů jen v pátek se špinavým prádlem a děti si přinesou batoh do školky jen v pondělí s pyžamem / ne předškoláci / a oblečením na ven . Lahev s pitím zatím nepotřebujeme / děti mají svoje hrnečky s pitím kdykoliv k dispozici /. Lahve budeme vyžadovat v jarních měsících , kdy budeme trávit čas co nejvíce s dětmi  venku .

Paní učitelky naplno pokračují ve výchovně vzdělávací práci dle ŠVP a nadále vás budou informovat buď osobně nebo  přes třídní aplikaci Twigsse . Informace o jídelníčku již máte na stránkách.

Věřím, že nadále bude pokračovat klidný provoz mateřské školy v ZŠ  .Pokud budete cokoliv potřebovat řešit , neváhejte mě kontaktovat .

Jitka Marešová

Ředitelka školy

 

 

 

Quick.CMS logo Mellody Design - logo