Google analytics

Informace k rekonstrukci MŠ Pod Homolkou pracoviště II Vrchlického

Informace k rekonstrukci MŠ Pod Homolkou pracoviště II Vrchlického

 

Budova v ulici Vrchlického je po MŠ Drašarova, MŠ Pod Homolkou a MŠ Tovární v pořadí čtvrtou mateřskou školou, kterou město v posledních letech modernizuje. Další v pořadí bude pak MŠ Sluníčko.

Na přípravách se intenzivně pracuje. Dne 20. května byl již investorem schválen projekt celkové rekonstrukce. Předběžný harmonogram, který se od tohoto data odvíjí, předpokládá zahájení prací na jaře roku 2022.

Pro děti navštěvující tuto MŠ to znamená, že do zahájení rekonstrukce se nic nemění a jak jsme již informovali, není potřeba se ničeho obávat. V jarních měsících budou děti

(tak jak tomu bylo u všech ostatních rekonstruovaných školek), umístěny do náhradních prostor berounských škol.

Jakékoliv změny, které se budou týkat rodičů a dětí, budeme poskytovat jak na webových stránkách školy, tak na webových stránkách města.

 

 

Mgr.Jitka Haklová

ředitelka školy

Quick.CMS logo Mellody Design - logo