Google analytics

Informace pro první dny pracoviště Pod Homolkou

K omlouvání dětí a ke sledování aktuálních informací ze třídy slouží školní aplikace TWIGSEE.

Včasná omluvenka je do 7,00 hod. daného dne.

  • Všem byl přístup do aplikace odeslán ,případné problémy nahlašte na své třídě, nebo po domluvě osobně ve sluníčkové třídě s paní učitelkou Zímovou.

 

Provoz MŠ je zajištěn od 6.30h do 17.30h!!!

V 17.30h se mateřská škola ZAMYKÁ!!!

  •  Příchody do MŠ do 8.00h – výjimečně do 8.15, pak se mateřská škola zamyká!!!
  •  Při vstupu do šatny provedou rodiče i děti desinfekci rukou, v šatně budou nanejvýš 3 rodiče, rodič má v šatně nasazený respirátor a nevstupuje do třídy, paní učitelka (paní asistentka) přebírá a předává dítě v šatně! Pokud rodič vstoupí do třídy (jen ve výjimečných případech) musí mít nasazený respirátor!!! V šatně se nezdržujte zbytečně dlouho!
  •  Prosíme všechny rodiče, aby ráno nevodili dítě, které má teplotu ( a dostalo ráno sirup na snížení horečky)!!! Dítě, které je nachlazené, má rýmu, má kašel, ráno zvracelo, má průjem, má vši!!!!!!! Buďte ohleduplní a důslední k sobě i k ostatním dětem a dospělým.
  • Pokud paní učitelka zjistí, že dítě není v pořádku, takové dítě z kolektivu ihned vyloučí a bude požadovat písemné vyjádření lékaře o zdravotním stavu vašeho dítěte!!!!!
  • Nevoďte dítě, když jste v karanténě, i když je dítě negativní!!!!!
  • Děti, které mají alergickou rýmu – přinesou potvrzení od lékaře!!!!!
  • Paní učitelky nesmí podávat dítěti žádné léky!!!!! Pouze léky, nutné k udržení životních funkcí (např. alergie), které předepsal lékař!!!! Tento lék musí mít podrobný popis podání léku, podepsaný rodiči!!!!! Děkujeme za pochopení a dodržování těchto pravidel.
  •   Po obědě vyzvedávejte děti do 12.30h, aby se nerušil odpolední klid odpočívajících dětí. Vyčkejte v šatně, nanejvýš 3 rodiče, ústa zakrytá respirátorem, paní učitelka (paní asistentka) vám dítě do šatny přivede!!!
  • V době od 12,45 - 14,30 je školka uzačena.

 

Více informací naleznete v našem informačním časopise Homoláček , který na Vás již čeká ve Vašich skříňkách. 

Přejeme Vám i Vašim dětem pěkný vstup do nového školního roku .

 

Quick.CMS logo Mellody Design - logo