Google analytics

Informace pro rodiče dětí docházejících na adresu Pod Homolkou

Vážení rodiče,

z provozních důvodů , kdy nejsme schopni zajistit stravování pro všechny naše děti , (onemocnění zaměstnanců Covid 19 ) jsme po dohodě se zřizovatelem nuceni požádat rodiče na MD ,aby v příštím týdnu od 11.-15.1.2021 nechali děti v domácí péči. O vývoji situace budete včas informováni. Děkujeme za pochopení a podporu v této nelehké situaci.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo