Google analytics

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče v Mimořádném zápise

Docházka Vašeho dítěte začíná dne 1.3.2023 na třídě Vám již oznámené.

Příchod uskutečněte od 7,30h do 8,00h. Na dveřích je zvonek pro otevření třídy z důvodu bezpečnosti dětí. Dětem dejte vhodné oblečení na pobyt do třídy, bačkory. První den počítejte k kratším pobytem v mateřské škole a potom se už domlouvejte s paní učitelkami na třídě. Veškeré další informace rády poskytnou. Nezapomeňte přinést vedoucí stravování paní Košlíkové / Homolka / a paní Briki / Vrchlického/ vyřízenou přihlášku na stravování.

Na emailové adresy dostane přístup na třídní aplikaci Twigsee. Stáhněte si dle návodu aplikaci na mobilní telefon a paní učitelky Vám vysvětlí potřebné informace.

Prosím o přečtení a dodržování školního řádu a následně o podpis také bezinfekčnosti. Tiskopisy dostanete při příchodu na třídu.

Kdykoliv budete něco potřebovat, obracejte se na paní učitelky na třídě popřípadě na ředitelství školy.

 

Výčet nejdůležitějších bodů z obsahu ve Školním řádu

  Práva zákonných zástupců -     dostávat informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

 • možnost podílet se svojí přítomností při adaptaci dítěte
 • možnost vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy
 • / pokud možno konzultovat bez přítomnosti dítěte /
 • přispívat svými nápady na výlety, exkurze dle vlastních zkušeností

  Povinnosti zákonných zástupců - osobní předání dítěte učitelce

                                                     -        hlásit změny ve školní matrice

                                                     -        u dětí povinné školní docházky při jeho nepřítomnosti zapsat

                                                              důvody do omluvného listu

 • v řádném termínu do 15. stávajícího měsíce uhradit úplatu za předš. vzdělávání a školní stravování
 • sledovat pokyny k provozu na nástěnkách, školní aplikaci Twigsee,

webových stránkách

  Práva dítěte                             -       možnost poskytování vzdělávání podle školského zákona

 • být respektováno jako jedinec
 • možnost zvolit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností
 • být respektováno jako jedinec s možností dalšího rozvoje

  Povinnosti dítěte                     -      dodržovat společná pravidla třídy

 • řídit se pokyny zaměstnanců školy
 • dodržovat pravidla slušného chování
 • dodržovat důsledně pravidla hygieny

 Stravování dětí                          -     odhlášení  ze stravného je pouze pomocí školní aplikace Twigsee

 • odhlášení je možné do 7:00 v daný den
 • možnost vyzvednutí oběda na třídě maximálně do 12:30 pouze první den Homolka

       první den Vrchlického - dle podmínek školního strav. v ZŠ

 • při neproběhnutí platby kontaktovat vedoucí stravování

Provoz školy Homolka i Vrchlického               -    od 6:30 do 17:00

 • dodržovat příchody dětí do MŠ do 8:00
 • / v 8:15 se areál školy zamyká /
 • doba vyzvednutí dítěte po obědě je od 11:45 do 12:45
 • ve 14:30 je areál opět zpřístupněn a v 17:00 uzamčen

                                                       

 

 

 

 

 

Quick.CMS logo Mellody Design - logo