Google analytics

Jarní domeček 2023

Jarní domeček

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 se v naší MŠ Pod Homolkou uskutečnil II. ročník ,,Vítání jara“.

Paní ředitelka přivítala všechny rodiče společně s dětmi, kteří dorazili v hojném počtu.

Na zahájení akce se podílely všechny třídy, kdy každá třída si připravila tematickou jarní písničku.

Na závěr vystoupily děti z hudebně pohybového kroužku.

Poté bylo pro rodiče a děti připraveno několik stanovišť s workshopy, kde si děti mohly vyrobit velikonoční dekoraci, kterou si odnesly domů.

V atriu  školky  bylo připraveno malování na obličej, velikonoční punč a velikonoční bochánek.

Po celou dobu akce byl již tradičně otevřen náš domeček s velikonočními výrobky, které jako každý rok vyráběli pedagogové z MŠ.

Ačkoliv celý den pršelo, odpoledne za zpěvu dětí se rozzářilo sluníčko.

Dle ohlasů rodičů byla tato akce velice zdařilá.

 

Zaměstnanci MŠ.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo