Google analytics

Pokyny pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

Vzhledem k pokynům vydaným MŠMT byla zrušena schůzka, určená zejména  pro  Vás -  rodiče nově přijatých dětí.

Důležité informace týkající se organizace, plateb,  provozu  atd. získáte zde.

Provoz MŠ začíná v 6,30 a končí 17,30 a to ve Sluníčkové třídě. Je to třída, v které se scházejí  všechny děti, pokud jejich třída není ještě v provozu a odpoledne si v této třídě vyzvednou děti rodiče, kteří přicházejí až po 16 hodině.

Nově přijaté děti první den docházky přichází do 8:00 (max 8:15), tak jak je uvedeno i ve školním řádu.

Každé dítě projde adaptačním procesem. Znamená to, že rodič musí počítat s tím, že první dny bude dítě v MŠ jen krátce a po domluvě s učitelkami se jeho pobyt bude prodlužovat, ve vztahu k jeho schopnosti adaptovat se na nové prostředí. První dny ( cca dva) může rodič zůstat s dítětem ve třídě a společně se seznámit s prostorem a dětmi. V některých případech není tento postup nutný. Naslouchejte prosím učitelkám, které se s vámi budou individuálně domlouvat.

 

Prosíme všechny rodiče, aby se seznámili se „Školním řádem“ , který je k dispozici na těchto stránkách ( úřední deska) a v šatnách tříd.

Zde máte možnost seznámit se i se „Školním vzdělávacím programem“.

 

Během roku k Vám budou informace proudit hned několika způsoby.

Prosím věnujte pozornost zejména nástěnkám v šatnách tříd.

Aktuální informace i výhled do dalších dní si budete moci přečíst i zde na  webových stránkách školy.

Pokud se bude informace týkat pouze vaší třídy, najdete je opět zde na webových stránkách  pod logem dané třídy.

Několikrát do roka pro Vás tiskneme náš školní časopis, kde jsou informace o výhledových aktivitách.

Na fb je vhodné přihlásit se do skupiny „MŠ Pod Homolkou Beroun“, která je uzavřenou skupinou pouze pro rodiče dětí z naší MŠ a v době karantény zde byly poskytovány nejen informace, ale i např. metodické listy a „úkoly“ pro děti atd….

Disponujeme také možností zaslání hromadné sms, kterou opět využíváme k rychlému upozornění.

 

Na začátku docházky je nutné přihlásit se ke stravování. Od 25.8. tak můžete učinit u vedoucí stravování v hospodářském pavilonu školy.

 

Při zařazování dětí do jednotlivých tříd jsme se snažili vyhovět Vašim požadavkům. Ne vždy se to podařilo. Kde je Vaše dítě umístěné, si přečtete v seznamech,  které budou vyvěšeny na úřední desce před Sluníčkovou třídou.

 

Jaké jsou organizační postupy v době Covidu-19. Apelujeme na Vás, na rodiče dětí, kteří chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo zdravé a bezpečné prostředí.

Chovejte se zodpovědně. Dítě s velkou rýmou a kašlem nepatří do školy. Pokud zaznamenáte u dítěte projevy infekce, oznamte to  třídní učitelce.

Při příchodu do školy budeme i nadále měřit dětem teplotu a provádět ranní filtr. Pokud  uvidíte,  že je v šatně více dospělých a vy nemáte čas počkat, vezměte si prosím roušku. Prosíme předávejte dítě učitelce, vyčkejte, až si pro něj přijde a nevstupujte do třídy. V této době nenoste s dětmi do školy žádné hračky a předměty.

 

Pokud je Vaše dítě předškolák (tzn. vztahuje se na  něj povinné předškolní vzdělávání ) je nutné, aby byla vždy včas omluvena jeho nepřítomnost. Nezapomínejte na to prosím.

 

Během roku plánujeme několik setkání s rodiči. Vzhledem k situaci budeme jednat operativně a včas budeme všechny informovat. Setkávání v rámci našich ukázek s předškoláky zvážíme, ale věříme, že vzhledem k počtu předškoláků na jednotlivých třídách nebude problém je realizovat.

 

Při prvním příchodu s dětmi do tříd budete vyzváni učitelkou k podpisu některých dokumentů. Prosím počítejte s časovou prodlevou první den.

 

Jak děti vybavit :

  • prosím vše podepište
  • ve skříňkách nechte dětem náhradní oblečení
  • pamatujte na oblečení pro špatné počasí ( pláštěnka, gumovky)
  • nedávejte dětem drahé věci
  • nezapomínejte na pokrývku hlavy
  • nedávejte dětem pantofle

 

Nejen ve vztahu k současné situaci, Vás prosíme  nezdržujte se bezdůvodně  v areálu školy.

 

Naše škola je nově zrekonstruována, a i když ještě není úplně všechno hotové, máme  radost z pěkného prostředí, které můžeme našim dětem nabídnout.

Je velmi důležité i v rámci spolupráce rodiny a školy,  vést děti k ohleduplnému chování a jednání, aby nám zůstala škola tak pěkná, jaká nyní je. Nenechte děti chodit po barevných zídkách, neopírejte kola o zdi budovy a nezajíždějte kočárky do „atria“ školy

Pro děti jsou před budovou u domečku stojany na kola. Na kola dospělých nejsme zařízeni, není možné je nechávat v areálu školy.

 

Další podrobnosti je možné najít zde na webových stránkách v záložce třídy.  

 

Vážení rodiče, těšíme se na Vás a zejména na Vaše  děti a věříme, že se dětem bude ve škole líbit a s Vámi navážeme příjemnou a plodnou spolupráci.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo