Google analytics

Prázdninový provoz MŠ 2023

Prázdninový provoz v MŠ Pod Homolkou 1601, Beroun  

Pracoviště 1 Pod Homolkou ve dnech 14.8. – 25.8. 2023

Pracoviště 2 Vrchlického ve dnech 31.7. – 11.8.2023

 Termín pro odevzdání přihlášek je 3. 4. – 14. 4. 2023

Ve vlastním zájmu dodržte termín.

Vyplněnou přihlášku posílejte na mspodhomolkou@seznam.cz, do poznámky napište LÉTO. Přijetí přihlášky Vám potvrdím mailem.  Originál podepsanou přihlášku odevzdáte první den nástupu dítěte na prázdninový provoz.

Do naší MŠ se hlásí na prázdniny děti ze všech berounských MŠ.

Platby za prázdninový provoz pro přihlášené děti budou probíhat pouze bezhotovostně.

Termín úhrady platby za prázdninový provoz je (nejdříve) od 1. 6. 2023 do (nejpozději) 16. 6. 2023. Požadovanou částku zašlete na účet MŠ.

Účet Vrchlického : 295572398/0300 VS: 0823

Účet Pod Homolkou : 1012775/0300 VS: 0823

 a do poznámky napíšete LÉTO a jméno dítěte !!!

Prosíme rodiče o dodržení termínu platby.  Pokud nebude platba poukázána  na účtu MŠ, nemůže být dítě přijato k prázdninovému provozu.

Přihlášky a pokyny do ostatních mateřských škol najdete na jejich webových stránkách.

Co dětem s sebou ?  Do batůžku : oblečení do třídy (může být to, v kterém dítě přijde do MŠ), bačkory, oblečení na ven, pokrývku hlavy, náhradní oblečení, podepsanou lahev na pití .

Nevyžadujeme pyžama na prázdninový provoz, děti odpočívají na lehátkách po dobu nezbytně nutnou a většinu času děti tráví pobyt venku na zahradě školy. Veškeré individuální zvláštnosti Vašeho dítěte nám prosím nahlašte. Neznáme Vaše děti a chceme všichni, aby čas strávený v naší škole byl dětem příjemný a nestresující.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo