Google analytics

PROJEKT : CHVÁLÍM TĚ ZEMĚ MÁ

Vážení rodiče,

chceme Vás informovat,že od 14.9.2020 budeme pracovat v projektu CHÁLÍM TĚ ZEMĚ MÁ ...

VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR

Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, počínaje nejbližším okolí a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Umožnit dětem osobní zkušenost s přírodou a nechat jím ji zažívat všemi smysly

CÍL PROJEKTU

 • Využití školní zahrady k pozorování změn v přírodě i tvořivé práci
 • Vytvoření citového vztahu k místu, kde děti žijí
 • Rozvíjet smyslové vnímání ,rozvíjet fantazii, představivost a lásku k přírodě
 • Vytvářet u dětí odpovědný postoj k životnímu prostředí v budoucím životě

 

PEDAGOGICKÉ METODY A PROSTŘEDKY

 • pozorování
 • Experimenty
 • Výchova prací
 • Kontakt se zvířaty
 • Kontakt s přírodninami
 • Hudba přírody
 • Dramatická výchova
 • Předmatematické dovednosti
 • Výtvarné činnosti
 • Hudební činnosti
 • Poslechové činnosti
 • Literární činnosti
 • Přírodovědné vycházky a výlety

výsledný produkt

Vytvoření podzimního koutku v atriu školky ve spolupráci děti a rodiče.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo