Google analytics

Projekt-Na zahradě zpívá kos,zeleně pěstujeme dost a každý je náš host

Projekt-Na zahradě zpívá kos,zeleně pěstujeme dost a každý je náš host(zahájení 6.10.,celoroční)

Vzdělávací záměr

 • Přibližovat dětem oblast enviromentální a polytechnickou
 • Získávat kladný vztah k přírodě a manuálním činnostem,které nás v běžném životě obklopují
 • Nabídnout činnosti,které budou protiváhou pasivnímu trávení času(počítač,televize)  

Cíle projektu 

 • Prohlubovat smyslové vjemy
 • Rozvíjet kladný vztah k praktickým činnostem běžného života
 • Seznámit s pravidly,postupem i riziky jednotlivých činností
 • Prohloubit vztah k přírodě,pečovat o ni a neubližovat jí a tedy ani sobě

Metody a prostředky

 • Pozorování
 • Sběr přírodního materiálu a využití jej při činnostech
 • Polytechnické činnosti
 • Pracovní aktivity v kuchyni(pečení)
 • Výtvarné techniky
 • Hudební chvilky
 • Pohybová aktivita
 • Básně a četba s danou tématikou
 • výlet a vycházka  

Produkt

 • Fotografie procesu kutění a zkoumání
 • Fotografie výtvorů kutění 
Quick.CMS logo Mellody Design - logo