Google analytics

ŠABLONY II

  • Profesním rozvojem ke zlepšení výchovně vzdělávací práce. Plakát

    Profesním rozvojem ke zlepšení výchovně vzdělávací práce. Plakát

Naše MŠ je zapojena do projektu ŠABLONY II

Název projektu: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání profesním rozvojem pedagogického sboru.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo