Google analytics

Zahradní slavnost - Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky

Čtvrteční odpoledne 22. 9. 2022 prožily děti z mateřské školy v pohádkovém světě. Letošní zahradní slavnost nesla název: „Z pohádky do pohádky“. Děti navštívily celkem sedm stanovišť s nejrozmanitějšími pohádkovými úkoly. Na každém stanovišti děti uvítala známá pohádková bytost. Děti úkoly svědomitě splnily a kartičku s vyplněnými písmeny slova POHÁDKA vyměnily, u Jeníčka a Mařenky, za pohádkově voňavý perníček se sladkým srdcem. K úspěšnému plnění úkolů přispělo i příjemné počasí. Moc děkujeme všem rodičům a dětem za účast, sportovní chování a vyslovenou pochvalu.

Ředitelství MŠ

Quick.CMS logo Mellody Design - logo