Google analytics

Zápisy do MŠ a ZŠ

Vyhláška o spádovosti pro MŠ v Berouně (Vyhláška č. 1/2020 kterou se stanoví školské obvody spádových MŠ  zřízených městem Beroun) je v letošním roce upravena tak , že spádovou oblastí je celé město Beroun. MŠ si budete vybírat dle svých preferencí , dostupnosti ...

Přihlášku  budete podávat do MŠ , kterou preferujete na prvním místě a zároveň na přihlášce vyznačíte další MŠ, kam chcete dítě umístit v případě , že vaše preferovaná MŠ bude mít plnou kapacitu. Více informací najdete v aktualitách začátkem dubna.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo