Google analytics

Změna ve Školním řádu

 Vážení rodiče, v dokumentu Školní řád, došlo ke sjednocení režimu dne obou pracovišť školy. Změna je platná od 29.11.2022
 

Quick.CMS logo Mellody Design - logo