Google analytics

Aktuality

!!!!! Důležité upozornění !!!!

Vážení rodiče, celorepublikově je hlášen na zítřek 7.5. útok na materškou školu . Doufejme, že se jedná o poplašnou zprávu. Přesto Vás vyzýváme k opatrnosti . Nevpouštějte nikoho do tříd školy. Kdyby jste si všimli něčeho zvláštního ( př batohu ....) oznamte to učitelce ve třídě . Třídy budou jako obvykle zamčené , rodiče budou vpouštěni videotelefonem a prosíme o důsledné zavírání dveří . Preventivně nepůjdeme zítra ven.

 
Quick.CMS logo Mellody Design - logo