Google analytics

Základní informace

Mateřská škola Pod Homolkou - příspěvková organizace se sídlem Pod Homolkou 1601 , Beroun  ; s odloučeným pracovištěm v ulici Vrchlického 63 ,Beroun

Budova školy byla postavena v roce 1968. Od roku 2017 byl celý areál komplexně zrekonstruován včetně zateplení, střechy a vnitřních prostor. Tři budovy jsou nyní propojeny zastřešenými chodníky a napojením na prostřední budovu vzniklo „atrium“, využívané jak pro hry dětí při špatném počasí, tak pro různá vystoupení a setkávání s rodiči.

 

Velmi zdařilé jsou prostory u tříd v přízemí, kde zasklením teras vznikly „zimní zahrady“. Škola byla oceněna v krajské soutěži „Stavba roku“  „Zvláštní cenou za úspěšnou modernizaci školského objektu“  V roce 2019 byla zahájena rekonstrukce zahrady. Cílem bylo vytvořit přírodní zahradu, která povede děti k poznávání přírodních jevů, vlastní aktivitě, tvořivosti a zájmu o životní prostředí.

 

V areálu je ve dvou budovách sedm tříd s kapacitou 165 dětí. V provozní budově je umístěna kuchyně (vařící i pro jiné školy a zařízení) a prádelna. Je zde i ředitelna, kancelář a ostatní provozní prostory.

 

1.10.2020 došlo ke sloučení MŠ Pod Homolkou s MŠ Vrchlického. Budova v ulici Vrchlického 63 je umístěna v části Berouna zvaném Závodí. Budova v roce 2022 prošla rozsáhlou  rekonstrukcí. Byly upraveny pro děti nádherné, moderní prostory.  Kapacita školy je nyní 75 míst pro tři třídy.  Celodenní stravování zajišťuje vlastní  kuchyně, umístěná v budově školy. Prostory zahrady se po rekonstrukci upravují tak, aby si děti pobyt na čerstvém vzduchu opravdu užily. Vytvoření dalších herních prvků  povede k možnosti využití pro enviromentální výuku. 

 

Mateřské školy od 1.10.2020 vystupují pod jednotným názvem Mateřská Škola Pod Homolkou 1601, Beroun. Mateřská škola je příspěvkovou organizací.

 

Quick.CMS logo Mellody Design - logo