INFORMACE PRO RODIČE K PROVOZU ŠKOLY

Novinky » INFORMACE PRO RODIČE K PROVOZU ŠKOLY

Vážení rodiče,

dochází k dalšímu rozvolňování situace spojené s onemocněním Covid-19.

Jaké jsou provozní podmínky MŠ pro další dny?

Při dodržení 2 m rozestupů není nutné ve vnitřních  ani venkovních prostorách nosit roušky- týká se dětí i zákonných zástupců ( příp. jiného doprovodu dítěte ), pokud tento rozestup není dodržen, je nutné mít nasazenou roušku - vychází z nového mimořádného opatření z 8.6.2020.

Děti v MŠ nenosí roušky a to ani při pobytu ve společných prostorách,  pokud nedochází k setkávání více skupin najednou.

Pobyt dětí mimo prostory školy zatím není možný. S dětmi lze pobývat venku pouze na zahradě školy.

I nadále bude probíhat měření teploty a ranní filtr. Pokud bude dítě vyřazeno z kolektivu nebo nebude přijato ze zdravotních důvodů, bude pro prokázání skutečnosti, že je dítě zdravé při návratu do MŠ, nutné

  předložit  Čestné prohlášení zákonného zástupce, že dítě je zdravé a již není nemocné. Pokud toto prohlášení rodič nepřinese, nebude dítě do kolektivu přijato.

 

Vážení rodiče, jsme rádi, že přistupujete zodpovědně k těmto pokynům a nevystavujete tak nebezpečí ohrožení zdraví nás všech .