Jídelníček

Stravné činí 38,-Kč (dopolední svačina - 9,-Kč, oběd - 20,-Kč, odpolední svačina - 9,-Kč)a školné 600,-Kč. Děti s odkladem školní docházky hradí stravné 45,-Kč(dopolední svačina - 11,-Kč, oběd - 23,-Kč, odpolední svačina - 11,-Kč). Ceny platí od 1.9.2019

Prosíme, aby nikdo neposílal platby na sběrné číslo účtu. Vše vyřizuje vedoucí stravování paní Košlíková.

Oběd je možné odhlásit nejpozději do 7 hod. ráno , pokud se tak nestane, je možné si první den neodhlášený oběd vyzvednout na třídě od 12 do 12.30