PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Novinky » PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Prázdninový provoz v v MŠ Pod Homolkou bude ve dnech  od 1.7. - 10.7. 2020. Dne  30. dubna byla ukončena možnost přihlášení se.

Provoz mateřské školy bude během prázdnin od  7,00 - 17,00hod.

Zákonný zástupce přinese první den při nástupu dítěte podepsané " Čestné prohlášení"   ( ke stažení v informacích pro rodiče )

Rodiče budou vstupovat do šaten ve dvojicích  ( tzn. 2 x doprovod a dítě popř. děti )

Dětem bude i nadále měřena teplota a prováděn ranní filtr a poté bude dítě přijato do třídy.

Děti nebudou nosit žádné hračky ani plyšáky do tříd MŠ.

Děti budou mít převlečení do třídy a druhé ven na zahradu ( je potřeba počítat s pláštěnkou a holínkami)

Není potřeba pyžamo.