Google analytics

Dýňování v MŠ Vrchlického

Dýňování (oslava Halloweenu ) se uskutečnilo v MŠ Vrchlického v průběhu středy 25.10.2023.
Děti si do MŠ přinesly krásné kostýmy a vlastní dýní, kterou si namalovaly a vydlabaly s pomocí paní učitelek. V průběhu dopoledne pro děti byly připraveny soutěže ( házení míčku na pavučinu, kuželky s dýněmi). Závěrem oslavy byla diskotéka, při které se mimo jiné protancovalo celou třídou jako jeden velký had. 
Děti si domu odnesly krásně vydlabané dýní, které večer mohly zazářit.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo