Google analytics

Jarní domeček

Po prvním jarním dnu, ve čtvrtek 21.3.2024, naše MŠ Pod Homolkou uspořádala tradiční Jarní
domeček pro děti a jejich rodiče.
Na úvod děti rodičům zazpívaly písničku „Jaro dělá pokusy“ od Zdeňka Svěráka. Program pokračoval
ve formě tvořivých dílniček na třech terasách a na ostatních venkovních stanovištích. Na terasách si
děti mohly vyrobit jarní věnec na dveře. K dispozici bylo mnoho stužek a ozdob.
Na venkovních stanovištích byly připraveny křídy, se kterými děti vyzdobily chodník k
dopravnímu
hřišti, dále velké puzzle z kytek, písmenkový kví z, hád anky, úkoly na zahradě a vše se neslo v duchu
rozkvetlého jara.
V
domečku byl opět výběr dekorací a sladkostí, které vyrobily paní učitelky a asistentky.
Rodiče si mohli pochutnat na lahodné kávě a jako novinka byla k
dispozici cukrová vata.
První akce roku 2024 se vydařila i díky dobrému počasí. Nezbývá než poděkovat rodičům i dětem za
hojnou účast a příjemně strávené odpoledne.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo