Google analytics

Přijímací řízení dětí do mateřské školy 2024

Vážení rodiče, 

od 1.5. do 12.5. 2024 bude probíhat Elektronický předzápis. Včas na této stránce  Aktualit naleznete  odkaz, který bude spuštěn k danému datu. Řádný zápis bude probíhat dne 13.5. a 14.5. 2024 od 14,00 hodin do 17,00 hodin na obou pracovištích školy ( Pod Homolkou - Srdíčková třída, Vrchlického - Citrónková třída) . Můžete v tyto dny využít možnosti  prohlédnout si celou budovu školy včetně zahrady. Žádáme Vás z důvodu administrativní zátěže, abyste si vybrali Vámi preferovanou školu. Na žádost pochopitelně je možné zadat i MŠ, kterou dle Vašeho výběru považujete za další v pořadí. Při Přijímacím řízení požadujeme přítomnost Vašeho dítěte, kterému poskytnete  příjemné zážitkové odpoledne. K řádnému zápisu je nutné doložit : kopii Rodného listu, Lékařský posudek o zdravotním stavu (tiskopis naleznete  ve složce O škole - Dokumenty ke stažení - Vyjádření lékaře -zápis), Čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte, OP či  jiný průkaz totožnosti zákonného zástupce. 

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo