Google analytics

Rozloučení s předškoláky - Homolka

Již mnoho let se v naší MŠ opakuje tradice uspořádat pro předškolní děti a jejich rodiče slavnostní rozloučení s mateřskou školou.

Letos se tento slavnostní program uskutečnil 15. a 16.6. a nesl název“ Hlavně nesmí býti smutno“.

Proběhl v duchu pohádkových písní, na které si každá ze sedmi tříd připravila své vystoupení.

Poté byly děti slavnostně dekorovány šerpou a obdarovány knihou s věnováním a pamětním listem. V druhé části programu byl dán prostor pro společné tvoření rodičů s dětmi, občerstvení, novinkou byl i fotokoutek.

Mnohým rodičům slza ukápla, ale jak samotný název říká, hlavně nesmí býti smutno! Něco končí,ale zároveň něco nového začíná.

Milé děti, přejeme vám, ať se vám ve škole daří a nezapomeňte na svoji školku, neboť všechno důležité pro život jste se naučili právě tam.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo