Google analytics

Velikonoce

Ve středu 27.3.2024 se konalo na berounském náměstí J. Barranda vystoupení dětí z mateřských skol k oslavě Velikonoc. Také naše škola (obě pracoviště) se účastnila akce MKC. Veselá jarní vystoupení sklidila bohatý potlesk rodičů, prarodičů ale i všech přítomných diváků. Poděkování patří nejen šikovným dětem, ale také paní učitelkám, které vystoupení připravily. Také děkujeme rodičům za spolupráci při přípravě kostýmů. Vítání Velikonoc se dětem vydařilo a svůj velký den si opravdu užily. Fotografie jsou toho důkazem.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo